Turvallisuustietoja

Kiitos, että valitsit Kellfri AB: n valmistaman tuotteen. Kun noudatat yleisiä turvallisuustietoja ja käyttöopasta sekä kiinnität johdonmukaisesti huomiota turvallisuusajatteluun, voit käyttää Kellfri – tuotettasi turvallisesti hyödyksesi vuosikausia.Kellfri valmistaa ja toimittaa tehokkaita, edullisia koneita ja komponentteja metsä – ja maatalouden käyttöön sekä urakoitsijoille ja puutarhoille Ruotsissa, muissa Pohjoismaissa ja Euroopassa.

Ennen käytön aloittamista
Ennen tuotteen käyttöön ottamista sinun on oman ja muiden turvallisuuden vuoksi luettava yleiset turvallisuustiedot ja käyttöopas kokonaisuudessaan ja ymmärrettävä niiden sisältö.Ohjeiden on oltava helposti tuotteen käyttäjien saatavilla.Omaa ja muiden turvallisuutta edistää yleisten turvallisuustietojen säännöllinen kertaaminen. Jos turvallisuustiedot tai käyttöopas vahingoittuvat tai katoavat, voit tilata uusia osoitteesta Oy Kellfri Ab, Pieleslehdontie 2, 41310 Leppävesi, tai puhelimitse numerosta 020 722 9130.


Älä käytä tuotetta alkoholin, huumausaineiden tai voimakkaiden lääkkeiden vaikutuksen alaisena tai jos tunnet olosi sairaaksi tai väsyneeksi. Noudata aina yleisiä liikennesääntöjä ja voimassa olevaa eläinsuojelulainsäädäntöä. Alle 15 – vuotiaat henkilöt eivät saa käyttää tuotetta.

Tarkista aina käytettävän koneyhdistelmän suorituskyky.On tärkeää, että osat sopivat yhteen hyvin, jotta tuotteen toiminta sekä oma turvallisuutesi ja muiden turvallisuus voidaan taata.

Tarkista tuote perusteellisesti ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden ja kulumisen havaitsemiseksi.Poista puutteet ja vaihda osia tarvittaessa.Voitele liikkuvat osat ja tarkista, että kaikki pultit ja mutterit ovat tiukalla.

Opettele ja harjoittele oikeita työtapoja niin, että saat niihin rutiinin. Aloittelijan on aina käytettävä alhaista nopeutta ja noudatettava suurta varovaisuutta, ennen kuin tuote ja sen toiminnot tulevat tutuiksi.Sinä asiakkaanamme vastaat aina siitä, että käyttäjä hallitsee tuotteen ja tilanteen. Tuotetta ei saa ottaa käyttöön, jos se voi vaarantaa käyttäjän turvallisuuden.


Hätätilanteet
• Soita hätätilanteessa yleiseen hätänumeroon 112.
• Pidä matkapuhelin tai hätäpuhelin aina ulottuvilla, kun työskentelet yksin.
• Ensiapupakkauksen ja palosammuttimen pitää olla helposti saatavilla kaiken työn, ylläpidon ja huollon aikana.

Varoitustarrat
Varmista, että varoitustarrat ovat aina hyvin näkyvillä, puhtaita ja luettavissa. Älä suuntaa painepesurin vesisuihkua suoraan varoitustarroihin. Jos jokin varoitustarralla merkitty osa vaihdetaan tai varoitustarrat kuluvat, tilalle on tilattava uudet varoitustarrat.

Henkilökohtainen suojavarustus
Käytä aina käytettävän tuotteen mukaisia ja sen kanssa yhteensopivia henkilösuojaimia. Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja, kun työskentelet tuotteella. Sido pitkä tukka, kun työskentelet laitteella, jossa on pyöriviä osia.

Ympäristö
• Tarkista, että ympäristössä ei ole muita ihmisiä tai esineitä, ennen kuin kytket laitteen tai käytät sitä. Ole erityisen tarkkaavainen, jos tuotteen säilytys – tai käyttöalueella on lapsia.
• Tarkista, ettei työskentelyalueella ole matalalla roikkuvia sähköjohtoja.
• Työskentele viettävässä maastossa ja ojien läheisyydessä varovasti.
• Älä koskaan jätä roskia työalueelle.Pidä kaikki työpinnat puhtaina.
• Ota tuotteen vaaravyöhyke aina huomioon.

Käyttö
Vain henkilöt, jotka ovat lukeneet turvallisuustiedot ja käyttöoppaan ja ymmärtäneet ne, saavat käyttää tuotetta. Ole tarkka työskennellessäsi tuotteen kanssa ja käytä sitä vain käyttöoppaassa kuvattavalla tavalla. Toimi varovasti hydrauliletkuja sisältävien tuotteiden kanssa, sillä paineistettu öljy voi tunkeutua ihoon. Jos näin tapahtuu, hakeudu välittömästi lääkäriin.
• Liikkuvia osia sisältävien tuotteiden parissa työskentelyyn liittyy aina puristumisvaara!
• Käytä aina asianmukaista suojavaatetusta ja turvajalkineita.
• Jos tuote on tarkoitettu yhden hengen käytettäväksi, käytä sitä aina yksin!
• Ota tuotteen vaaravyöhyke aina huomioon!

Kuljetus ja pystytys
Varmista ennen tuotteen kuljettamista, ettei sen ympärillä ole ihmisiä tai esineitä. Varmista, että tuote on sidottu kunnolla ja että mahdolliset kuljetustuet on asennettu. Ole tarkkaavainen ja varovainen koko kuljetuksen ajan.
• Sijoita kuorma mahdollisimman matalalle.
• Roikkuvan kuorman alle meneminen on kielletty.
• Kuljetukseen käytettävissä vaunuissa on oltava toimivat jarrut.
• Ota tuotteen vaaravyöhyke huomioon myös kuljetuksen ja siirtämisen aikana.

Säilytä tuote aina kuivassa paikassa ja mieluiten katon alla, kun sitä ei käytetä.Varmista, että tuote pysyy vakaasti paikoillaan tasaisella alustalla eikä ole vaarassa kaatua.Älä koskaan anna lasten leikkiä tuotteen säilytyspaikassa.Ota huomioon kaatumisvaara!

Ylläpito ja huolto
Varmista, että tuote on huolto – ja ylläpitotöiden aikana vakaasti paikoillaan tasaisella alustalla eikä ole vaarassa kaatua.Vaihda vaurioituneet ja kuluneet osat välittömästi.Vaurioiden ja konerikon välttämiseksi käytä aina ominaisuuksiltaan alkuperäistä vastaavia varaosia.Tee ylläpito – , huolto – ja tarkistustyöt käyttöoppaassa annettujen suositusten mukaisesti.Korjauksia ja sähkökytkentöjä saavat suorittaa vain pätevät henkilöt.Tarkista ylläpito – ja huoltotöiden jälkeen, että kaikki pultit ja mutterit on kiristetty.Koeaja tuote aina ennen työskentelyn aloittamista!


Kellfri AB kehittää jatkuvasti tuotteitaan ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia muun muassa rakenteeseen ja ulkonäköön ilmoittamatta siitä etukäteen.

Kierrätys
Romutuksen yhteydessä tuote pitää purkaa ja kuljettaa kunnan tarkoitukseen varaamaan paikkaan.Kysy lisätietoja paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta.

Asiakaspalvelu
Olette aina tervetullut esittämään näkökohtia tai kysymyksiä laitteistamme ja tuotteistamme.
Yhteystiedot: Oy Kellfri Ab, Pieleslehdontie 2, 41310 Leppävesi, info@kellfri.fi, puh.020 722 9130.